Tillgänglighet

Människor är olika. Det ska inte vara ett hinder för att komma till vår mottagning. Här finns kortfattade information om tillgänglighet på våra mottagningar. Kontakta oss gärna inför ditt besök om du har frågor om tillgänglighet!

Tillgänglighet Kista

Uppdatering pågår.

Vi gör vårt bästa för att du med nedsatt rörelsefunktion, syn, hörsel eller kognitiv förmåga ska ha tillgång till vår verksamhet. Meddela oss på mottagningen om du behöver:

  • Ledsagning från entré till mottagningen
  • Teckenspråkstolk
  • Rum med utrymme för rullstol eller gånghjälpmedel