Cinsel eğilim ve HBTQ

Cinsel eğilim, kişinin hangi cinsiyete karşı cinsel istek duyduğunu ya da aşık olduğunu tanımlar. Cinsel eğilim, tercih, kimlik ve uygulamayla bağlantılı olabilir. Tercih kişinin neyi beğendiği ve kiminle seks yapmak istediği, kimlik ise kendisini neyle özdeşleştirdiğidir. Uygulama, kişinin hangi deneyimlere sahip olduğu ve kiminle seks yaptığıdır. Eşcinsellik, biseksüellik ve heteroseksüellik İsveç yasalarında tanımı yapılan üç cinsel eğilimdir. Heteroseksüellik, karşı cinsten birine karşı cinsel istek duyma ya da ona aşık olma yeteneği olan kişi olarak tanımlanmaktadır.

HBTQ

HBTQ, eşcinsel, biseksüel, transalar ve kuir grupların hepsini bir arada ifade eden bir kavramdır. 

Eşcinsel

Eşcinsellik, aynı cinsten birine karşı cinsel istek duyma ya da ona aşık olma yeteneği olan kişi olarak tanımlanmaktadır.   

Biseksüel

Biseksüellik, hem erkek hem kadınlara karşı cinsel istek duyma ya da ona aşık olma yeteneği olan kişi olarak tanımlanmaktadır.    

Kuir

Kuir kavramı farklı anlamlar taşıyabilir. Farklı kişiler için farklı anlamlar da taşıyabilir, o nedenle kuir kavramının tek hamlede tanımının yapılabilmesi zordur. Kuir, öncelikle hetero normu olmak üzere, cinsiyet ve seksüellik etrafındaki norm ve sınıflandırmaları eleştirir. Kuir, erkek, kadın, homo-, bi ya da heteroseksüellik sınıflandırmalarına direnme anlamına gelen bir kimliği ve kendini tanımlama gereğini duyma arzusunu da ifade ediyor olabilir. Kuir sonuç olarak, kuir taraftarı olanların (ya da öyle olanların) haklarını artırmayı hedefleyen siyasi bir eylemciliğin bir tanımıdır.