İlişkiler

Aşk ilişkilerimiz yaşamımızın merkezini oluşturmaktadır. İlişkilerimiz, güvenin, sıcaklığın, mahremiyetin ve tutkunun kaynağını oluşturur. Ama bundan darbe de alabilir ve acı çekebiliriz.

Günümüz toplumunda çiftli ilişki normu güçlüdür. Yani, insanlardan çiftler olarak yaşamaları beklenmektedir. Öte yandan, aşk ilişkilerinin yürütüldüğü başka şekiller de bulunmaktadır; poliamori, çok partnerlilik, ilişki anarşisi ve açık ilişkiler akla gelen bazı örneklerdir.

Aşk ilişkileri hakkında konuşma isteğinin birçok farklı gerekçesi olabilir. Bazen konu cinsel istek ya da seks yapma becerisi, bazen aşk ya da aşkın yetersiz oluşudur.

Destek almak ve aşk ilişkileriniz hakkında konuşmak için bizimle irtibat kurabilirsiniz.

 

Namus

Bütün toplum ve insan gruplarında normlar, kurallar ve seks ile ortak yaşama ilişkin düşünceler bulunmaktadır. Aynı durum, namusa büyük önem atfedilen toplum ve insan gruplarında da geçerlidir. Bu normların bazıları, söz gelimi nasıl aile birliği kuracağımızı öngören yasalarla belirtilmiştir. Diğerleri yazılı olmayanlardır. Güçlü bir namusluluk zihniyeti bağlamında ortaya çıkarılan kurallar ve fikirler insanların yaşam alanını sınırlandırabilmektedir. Söz gelimi şu kişi kiminle seks yapabilir ya da evlenebilir gibi. 

Namus normları bazen çok sıkı ya da kız ve kadınlara karşı acımasız görülebilir, ama bu normlar erkek ve trans kişiler için de sınırlayıcı olabilmektedir. Namusluluk zihniyetiyle günah, ayıp ve yasak olarak algılanabilecek daha birçok alan vardır. Namusluluk zihniyetinin barındırdığı beklentilere uyulmadığında kişi toplumdan dışlanabilir ve kendini iyi hissetmez.

Namusla ilgili sorularınız varsa, tehdit edildiğinizi hissediyorsanız ya da içinde bulunduğunuz durumu nasıl idare edeceğinizi bilmiyorsanız konuşmak için bizimle irtibat kurabilirsiniz.

 

Cinsel şiddet ve zorlama.

Cinsellik sıkça haz almanın bir kaynağını teşkil eder. Ama bazı durumlarda yıkıcı bir güç aracı olarak da kullanılabilir.  Birçoklarımız için cinsellik en mahremimizde yer alır. O nedenle kişi cinselliğinin aşağılanması büyük bir travmaya yol açabilir.   

Cinsel şiddet hem aynı hem de ayrı cinsiyetli çiftler arasında olmaktadır ve çok farklı şekillerde kendini gösterebilir. İstek duyulmayan cinsel hareketlere zorlanma ya da seks için ısrar edici olmaktan tutun cinsel tecavüze kadar birçok şey söz konusu olabilir.  Değişik seksüel eylemlere bakmak zorunda kalmak ya da cinsel amaç için istemediği halde kişinin fotoğraf ya da filminin çekilmesi söz konusu olabilir. Cinsel tacizlerin birçoğu kişinin yakını ya da tanıdığı tarafından gerçekleştirilmektedir.   

Başınızdan cinsel şiddet ve zorlama deneyimi geçtiyse destek almak ve konuşmak için bizimle irtibat kurabilirsiniz.