Cinsellik

Cinsellik insan yaşamında önemli bir yer tutar. Cinsellik, cinsel kimliklerden tutunuz da cinsel eğilimlere, erotik, arzu ve reprodüksiyona kadar birçok şeyi kapsar. Cinsellik, kişiye hem bedensel hem de duygusal zevk ve mutluluk verir, kendimizi iyi hissetmemize yol açar ve yeni ilişkiler oluşturmamızda bize yardımcı olur. Düşünce ve duygularımızı, birbirimizi ve dış dünyayı nasıl algıladığımızı etkiler.

Cinsellik, bazen insanların kimleri çekici bulduklarına göre sınıflandırılması noktasından hareketle kullanılmaktadır.  Aşık olmayı ya da başkalarına karşı cinsel arzu duymayı birçok kişi olumlu bulmaktadır. Toplumdaki norm ve beklentiler kimi zaman cinselliği ifade etmeyi zorlaştırmakta ve kişi olduğu ya da olmak istediği gibi olamamaktadır.   

Normlar, neyin olumlu, istenen ve ”normal” olacağını belirleyen yazılı olmayan kurallar toplamıdır. Hangi normların geçerli olduğu, zaman, yer ve bağlama göre değişmektedir. Normlar kimi zaman resmi yasalarla uyum gösterse de bu her zaman böyle olmamaktadır. Hüküm süren normlar çerçevesinde yaşayan ya da öyle yaşadığı algılanan kişilere değişik avantajlar verilir ve ödüllendirilirler. Bunun dışındakiler ise topluma aykırı olarak kabul edilirler, ayrımcılığa tabi tutulabilir ve cezalandırılabilirler. Buna bir örnek hetero normudur, yani herkesin heteroseksüel olduğunu kabul gören sosyal normdur. Bu norm, erkek ve kadınların nasıl olacaklarını kontrol etmektedir. Hetero normuna göre, insanların ya erkek ya kadın olmalarının dışında hiçbir şey mümkün değildir, erkek ve kadınların birbirlerinden hoşlanmaları da beklenir.

Cinselliğinizi ilgilendiren konularda bizimle konuşabilir ve destek alabilirsiniz.