Cinsiyet ve trans

Cinsiyet değişik anlamlar taşıyabilir. Sıkça, biyolojik özellikleriyle yani cinsel organlarıyla bağlantılı olarak erkek ve kadın kategorisidir kastedilen. Bir başka deyişle, penis, vajina, testisler, yumurtalıklardır. Biyolojik olarak sadece iki cinsiyet yoktur. Erkek ve kadın İsveç’te tüzel kişiliğe sahip iki cinsiyettir. Nüfus kütüğünde, kimlik kartında kayıtlı olan ve kimlik numarasından da anlaşılabilen cinsiyet yasal cinsiyettir. Örneğin, Pakistan, Arjantin, Almanya ve Güney Afrika gibi bazı ülkelerde üçüncü bir yasal cinsiyet de bulunmaktadır.

Cinsel kimlik, kişinin kendini hangi cins olarak hissettiği anlamına gelir. Erkek, kadın, her ikisi olabilir ya da bunların hiç birisi olmayabilir. Her insan kendi cinsel kimliğini seçme hakkına sahiptir ve cinsel kimlik zaman içinde değişebilir.  

Cinsel ifade, bir kişinin beden dili, kıyafetler, saç modeli, aksesuar ve takılar, ses ya da başka bir şey vasıtasıyla cinsiyetini ifade etme şeklidir denilebilir.

Kendisini erkek olarak gören herkes konuşmak ve destek almak için bize gelebilirler. Penisiniz varsa muayene ve test için yardım alabilirsiniz.

 

Trans

Trans, transseksüel kişiler için kullanılan bir kısaltmadır. Cinsiyet, cinsel kimlik ve/ya da cinsel ifade etrafındaki normlara uymayan kişi anlamına gelmektedir. Trans, cinsel eğilimle ilgili olmayıp, cinsel kimlikle ilgilidir. Trans bir kişi olarak eşcinsel, biseksüel, heteroseksüel, aseksüel, kuir ya da başka bir şey olabilirsiniz. Trans kelimesi, transseksüelleri, intergend kişileri, interseksüelleri ve transvestitleri içine alır. Yasal cinsiyeti, biyolojik cinsiyeti, cinsel kimliği ve cinsel ifade tarzı uyum gösteren kişiye Cis denilmektedir. Örneğin penisli doğan, kendisini erkek olarak gören ve nüfus kütüğünde erkek olarak kayıtlı olan bir kişidir bu.

Transseksüalizm

Transseksüalizm, bir kişinin cinsel kimliğinin doğuştan kazandığı yasal cinsiyetiyle uyuşmadığı, genellikle vücudunda kendi algıladığı cinsiyetine uygun bir değişiklik yapma isteği olan bir vakadır. Transseksüalizm tıbbi bir tanıdır.

İntergenler

İntergenler, kendisini erkek ve kadın arasında gören ya da bunlardan hiçbiri olarak görmeyen kişiye denilir. Kendini hem erkek hem kadın olarak gören ya da hiçbir cinsiyete mensup görmeyen bir kişi olabilir. Burada söz konusu olan vücudun görünümü değil, kişinin benimsediği cinsel kimliktir.

İnterseksüalizm

İnterseksüalizm değişik tıbbi tanılar içinde toplayan ortak bir kavramdır. İnterseksüalizm kısaca, kromozomların ya da cinsel organın görünümü ve gelişiminin kadın ve erkek cinsiyeti yönünde beklenen sonucu vermemesi olup, doğuştan ortaya çıkan bir durumdur.  Yani, toplumun cinsiyet normlarına göre bir kişiyi biyolojik yönden erkek ya da kadın olarak  sınıflandırmak mümkün olmadığında ortaya çıkan durumdur. Yaklaşık 1500 kişiden bir kişide interseksüal sendroma rastlanır.

Transgender

Transgender kelimesi farklı anlamlar taşıyabilir. Vücudunu düzeltmek istemekle beraber kendisini transseksüel görmeyen kişi anlamına gelebilir. Transseksüel olupta vücudunu düzeltmek istemeyen kişi anlamına da gelebilir. Transgenderlik, kişinin cinsel kimliğini yaşamasının ya da cinselliğini ifade ediyor olmasının bir tarzı olabilir. 

Transvestit

Transvestit, bir şekilde normalde ”karşı cinse” ait olan bir cinsellik tarzına yönelen kişi anlamına gelmektedir. Örneğin, kıyafetler, aksesuvarlar, ses ve vücut dili.