Lust

Sexuell lust kan ge njutning och glädje. Den är oftast väldigt positivt laddad och hänger ihop med kroppsligt välbehag.

Sexuell lust kan finnas i fantasier, i förhållande till personer, ting eller situationer av olika slag. Din sexuella lust är personlig och tar sig därför ett personligt uttryck. Lust att ha sex varierar från person till person och sexlusten går också upp och ner i livet.

Nedsatt lust

En tydlig förändring av lusten kan vara en signal om att något inte är som det ska i kroppen, känslolivet, ens relationer eller livet i övrigt. Ibland finns orsaken i den livssituation som du befinner dig i.

Du kan behöva medicinsk hjälp för att se om exempelvis hormonnivåerna är för låga, eller om du äter en medicin som kan påverka sexlusten.

En del människor känner ingen sexlust och vill inte ha sex, eller känner att andra människor inte inkluderas i sin sexualitet. Vissa av dessa personer kallar sig asexuella. 

För mycket lust

Vi kan hjälpa dig 

Du som har problem med din lust är välkommen att kontakta oss. Det gäller både dig som lider av nedsatt lust och du som har problem med för mycket lust. 

Hos oss kan du få medicinsk bedömning av läkare och stöd och samtal med våra psykologer.