Sexuell läggning och HBTQ

Sexuell läggning beskriver vilket eller vilka kön du blir attraherad av eller kär i.

En sexuell läggning kan handla om preferens, identitet och praktik. Preferens är vad du gillar och vem du vill ha sex med. Identitet är vad du identifierar dig som. Praktik är vad du har för erfarenheter och vem du har sex med.

Homosexualitet, bisexualitet och heterosexualitet och är de tre sexuella läggningar som definieras i svensk lagstiftning.

Heterosexuell

Heterosexuell, eller straight, brukar beskrivas som någon som har förmåga att bli attraherad av eller kär i en person av ett annat kön.

HBTQ

HBTQ är ett samlingsbegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter.

Homosexuell

Homosexuell eller gay brukar beskrivas som en person som har förmågan att bli attraherad av eller kär i en person av samma kön. Det vill säga om du identifierar dig som man och kan bli attraherad av eller kär i andra män. 

En homosexuell man kallas ibland också för bög, medan en homosexuell kvinna ibland kallas lesbisk eller flata. 

Bisexuell

Bisexuell är en person som har förmågan att bli attraherad av eller kär i både män och kvinnor.

Trans

Trans handlar om könsidentitet och har inte med sexuell läggning att göra. Läs mer under rubriken Kön och trans

Queer

Queer är ett begrepp som kan betyda flera olika saker. Det kan också betyda olika saker för olika personer och det kan därför vara svårt att definiera queer på ett enda sätt.

Queer kan vara: 

  • Kritik av normer och kategorier kring kön och sexualitet, framför allt heteronormen. 
  • En identitet som innebär ett motstånd mot kategorierna man, kvinna, homo-, bi-eller heterosexuell, och en önskan om att inte behöva definiera sig.
  • Benämning på en politisk aktivism som syftar till att stärka queera personers rättigheter.