Skriv ut den här sidan

Tidig eller sen utlösning

Vi kan hjälpa dig som har problem med tidig eller sen utlösning.

Tidig utlösning

Tidig utlösning är framför allt en personlig upplevelse av att inte kunna kontrollera sin utlösning i den grad man önskar. Att uppleva tidig utlösning kan hända alla, och kan ibland vara jobbigt för den enskilde mannen och för mannens partner/s. Vår utgångspunkt är att tidig utlösning oftast har en psykologisk bakgrund.

Tidig utlösning upplevs vanligast i samband med sex med partner/s. Även om utlösningen kommer snabbt behöver det inte vara ett problem. Det finns många sätt att ha sex på och bara för att man har fått utlösning behöver inte sexet ta slut.

Det finns olika sätt att behandla problem med tidig utlösning. Ett sätt är att jobba med känselupplevelser och avslappning.

På Stockholms mansmottagning arbetar vi ibland efter en metod som kallas för ”stopp-start” metoden. Den kan liknas vid ett träningsprogram som syftar till att man tar kontroll över din utlösning. Principen i stopp-start-metoden är att man lär sig att känna igen och reglera nivån på sin sexuella upphetsning.

Man kan använda sig av metoden vid onani och vid sex med partner/s. Att det finns en förståelse och en öppenhet för varandra är viktigt. En vanlig förhoppning är att tidig utlösning ska kunna åtgärdas på kort tid. Så är oftast inte fallet, det kan behövas en längre tid av regelbunden övning.

Det finns salvor med bedövande medel, Lidokain eller Bensokain, som kan smörjas på ollonet för att minska känsligheten. Vissa kondomer innehåller sådana salvor, men man kan också köpa salvorna separat. Kondomer med bedövande medel hittar du enklast på internet eller i sexbutiker, salvorna kan du köpa på apoteket. 

Sen utlösning

Ibland kan män uppleva att utlösningen är försenad eller inte kommer alls. Om detta upprepas alltför ofta kan det upplevas som ett problem, för den enskilde mannen eller för mannens partner/s.

Ofta har den försenade- eller uteblivna utlösningen psykologiska och relationella orsaker. Då kan man behöva prata med en sexolog och samtalsterapeut.

Utebliven eller försenad utlösning kan också uppstå medicinskt i samband med exempelvis diabetes, ryggmärgsskada eller prostatasjukdomar. Det kan uppkomma som bieffekt av att man äter viss typ av medicin, exempelvis SSRI-preparat vid depressionsbehandling.

Hur känslig man är på penis varierar och vissa män kan uppleva att de inte får tillräcklig stimulans för att kunna få utlösning. När man har sex är det bra att vara avslappnad och släppa lite på hämningar.

Till Stockholms mansmottagning kan du vända dig för samtal och behandling av tidig eller sen utlösning.