Smittskyddslagen och partnerspårning

Klamydia, gonorré, hiv, syfilis och hepatit är de könssjukdomar som omfattas av smittskyddslagen. 

Syftet med lagen är att förhindra spridning av sjukdomarna och konsekvenserna av dem. Smittskyddslagen medför att du har vissa rättigheter och skyldigheter när du testar dig för dessa könssjukdomar. 

Gratis

I rättigheterna ingår att det är gratis att testa sig. Behöver du medicinsk behandling är även den kostnadsfri.

Under behandlingstiden rekommenderas sexuell avhållsamhet. Om du har sex med någon under behandlingstiden måste du enligt smittskyddslagen tala om för denne att du har en könssjukdom, samt använda kondom. 

Partnerspårning

Om det skulle visa sig att du har en könssjukdom som omfattas av smittskyddslagen så är du skyldig att delta i en så kallad partnerspårning. 

De som arbetar med partnerspårning har tystnadsplikt. Det betyder att ingen av de personer som du uppger får reda på att det är du som har namngett dem.

Syftet med partnerspårning är att hitta de av dina tidigare partner som kan vara smittade så att de kan få behandling. Samt förstås att hindra att smittan sprider sig. 

Vid en partnerspårning får du träffa en sjuksköterska, barnmorska eller kurator. Du berättar då vilka du har haft sex med under det senaste året, eller sedan du testade dig senast.

Sjuksköterskan, barnmorskan eller kuratorn tar sedan kontakt med dessa personer så att de också kan testa sig och förstås få behandling om det skulle visa sig att de behöver det.