Sperma och utlösning

Sperma är det som kommer ut genom urinröret i penis vid utlösning, ofta i samband med orgasm. Sperma kallas också för sädesvätska eller sats, och är en blandning av olika vätskor. Det är bara en liten del av sädesvätskan eller sperman som faktiskt består av spermier.

Mängd

En utlösning är vanligtvis cirka 3-5 milliliter vätska (ungefär 1 tesked). Hur mycket som kommer ut kan variera beroende på om du nyligen haft utlösning och hur upphetsad du är.

Varje milliliter innehåller cirka 70-150 miljoner spermier. Om du inte har fått utlösning under en lång tid hinner könskörtlarna ofta producera mer vätska och mängden sädesvätska ökar då. Upp till 160 miljoner spermier bildas per dygn, vilket motsvarar ungefär 1 800 stycken per sekund.

Sperma bildas hela tiden och tar aldrig slut, hur många utlösningar du än har. Har du haft flera utlösningar på kort tid kan volymen tillfälligt minska.

Utseende

Utlösningen kan vara genomskinlig, vit, grå eller gulaktig. Sperman kan vara tunn och vattnig, kletig eller ha små klumpar, och konsistensen kan variera.

Om utlösningen är röd, rosa eller brunröd kan det bero på att den innehåller blod.  Att ha blod i utlösningen någon enstaka gång är vanligt och inte något du behöver oroa dig för. Oftast beror det på att något litet blodkärl har spruckit. Skulle blod finnas i utlösningen upprepade gånger bör du uppsöka vård för att kontrollera om du kan ha någon sjukdom.

Smak och lukt

Spermans smak och lukt kan påverkas av vad du äter och dricker. Lukten på utlösningen beskrivs ofta som gräs eller tång. Det som luktar är ett ämne som heter spermin. Smaken är salt och lite metallisk, på grund av att den innehåller zink från prostatavätskan.

Spermaprov

Spermaprov eller spermieanalys kan göras via husläkare eller vårdcentral i samband med utredning av barnlöshet. Du kan också lämna spermaprov på vissa privatkliniker och en del apotek har enklare spermatest som du kan göra hemma.

På Stockholms mansmottagning kan vi tyvärr inte erbjuda undersökning av spermier eller ge dig remiss för spermieanalys.

Sterilisering

Sterilisering görs genom ett kirurgiskt ingrepp, så kallad vasektomi. Operationen innebär att man tar bort möjligheten att få barn genom samlag.

Personer som har fyllt 25 år och bor i Sverige kan bli steriliserade om de så önskar. Beslutet ska vara noga genomtänkt och fattat först efter att du fått information av en läkare eller kurator. Bestämmelserna kring sterilisering finns i steriliseringslagen.

Ingreppet görs av en kirurg efter remiss, oftast från husläkaren. Ingreppet tar cirka en halvtimme och görs under lokalbedövning.

Ungefär en centimeter av sädesledarna klipps bort vilket gör att spermierna inte kommer med i sädesvätskan när du sedan får utlösning. Sterilisering påverkar inte sexlusten eller möjligheten att ha sex. Det blir inte heller någon större skillnad på utlösningen, men ibland kan sädesvätskan bli lite tunnare.