Skriv ut den här sidan

Relationer

Våra kärleksrelationer är centrala i våra liv. De är en källa till trygghet, värme, intimitet och passion. Men de kan också orsaka smärta eller oro.

I dagens samhälle är tvåsamhetsnormen stark. Det betyder att människor förväntas att leva i parförhållanden. Men det finns andra sätt att ha sina kärleksrelationer på; polyamori, flersamhet, relationsanarki och öppna relationer några exempel.

Anledningarna till att vilja samtala om sina kärleksrelationer kan vara många. Ibland handlar det om lust eller förmåga till sex, andra gånger om kärlek eller brist på kärlek.

Till Stockholms mansmottagning kan du vända dig för stöd och samtal om dina kärleksförhållanden.

Heder

I alla samhällen och grupper finns det normer, regler och föreställningar kring sex och samlevnad.  Det gäller även samhällen och grupper där heder har stor betydelse.

Vissa av dessa normer är uttalade i lagar om hur vi till exempel får bilda familj. Andra är oskrivna. De regler och föreställningar som kan förekomma i sammanhang med ett starkt hederstänkande kan begränsa människors liv. Exempelvis vem man får ha sex eller gifta sig med.

Ibland kan hedersnormer uppfattas som mycket strikta eller brutala gentemot flickor och kvinnor, men de kan också vara begränsande gentemot män och transpersoner. Det finns många områden som med ett hederstänkande uppfattas som syndigt, skamligt och förbjudet. Om man bryter mot de förväntningar som finns i hederstänkandet kan man bli utsatt och må dåligt.

Om du har frågor kring heder, känner dig hotad eller inte vet hur du handskas med den situation du befinner dig i är du välkommen till Stockholms mansmottagning för samtal.
 

Sexuellt våld och tvång

Sexualitet är oftast en källa till njutning. Men sexualitet kan i vissa fall användas som destruktivt maktmedel. För många är sexualiteten något som hör till det allra innersta. Att få sin sexualitet kränkt kan därför innebära ett stort trauma. 

Sexuellt våld förekommer både i samkönade och olikkönade relationer och kan bestå av många olika saker. Det kan vara att tvingas till sexuella handlingar som man inte har lust med, allt från att tjata sig till sex, till våldtäkt.

Det kan också vara att tvingas titta på olika former av sexuella handlingar eller att fotograferas eller filmas i ett sexuellt syfte mot sin vilja. De flesta sexuella övergrepp sker av en närstående eller bekant.

Till Stockholms mansmottagning kan du vända dig för stöd och samtal om du har erfarenheter av sexuellt våld och tvång.