Sexualitet

Sexualiteten är en viktig del i människors liv. Ordet innefattar allt från sexuell läggning, identitet, erotik, lust och reproduktion.

Sexualiteten kan ge både kroppslig och känslomässig njutning och glädje, få oss att må bra och hjälpa oss att bygga upp relationer. Den påverkar våra tankar och känslor, och hur vi ser på varandra och vår omvärld.

Sexualitet används ibland för att dela in människor utifrån vilka de blir attraherade av. Att bli kär eller känna sexuell lust till andra personer upplever de flesta som positivt. Normer och förväntningar i samhället gör det ibland svårt att uttrycka sin sexualitet och vara den man är eller vill vara.

Normer 

Normer är de oskrivna regler som bestämmer vad som anses vara positivt, önskvärt och "normalt". Vilka normer som gäller skiftar beroende på tid, plats och sammanhang. Ibland sammanfaller normer med formella lagar, men de behöver inte alltid göra det.

Personer som lever i eller uppfattas leva i enlighet med rådande normer ges olika fördelar och belönas. Medan de som inte gör det betraktas som avvikande och kan komma att diskrimineras eller straffas.

Ett exempel är heteronormen, som är den sociala norm som utgår från att alla människor är heterosexuella. Den styr hur män och kvinnor ska vara. Enligt heteronormen är det bara möjligt för människor att vara antingen män eller kvinnor, och män och kvinnor förväntas vara attraherade av varandra.

Välkommen att kontakta oss om du vill ha stöd eller prata om sådant som rör sexualitet.

Hitta till oss

Vi finns i Kista Galleria, Trapphus 3, plan 2.

Telefonnummer
08-123 393 90

Telefontid
Måndag, onsdag-torsdag 13-14
Tisdag och fredag 11-12

Övriga tider går det bra att lämna ett meddelande. 

Appen Alltid öppet (ladda ner från Google Play eller App Store).