Kön och trans

Här hittar du kort information och förklaringar till olika uttryck som gäller kön och trans. 

Kön

Begreppet "kön" innefattar:

Könsidentitet

Könsidentitet är det kön som en person känner sig som. Könsidentiteten behöver inte överensstämma med hur ens kropp ser ut. Det går att identifiera sig med ett kön eller med flera, medan andra inte känner sig som något kön alls. Vissa kan även uppleva att deras könsidentitet varierar. Alla människor har själva rätt att bestämma vilken könsidentitet de har.

Könsuttryck 

Könsuttryck är det sätt en person uttrycker sitt kön genom till exempel kläder, kroppsspråk, frisyr och röst. Könsuttryck kan överensstämma med en persons könsidentitet, men behöver inte alltid göra det. Könsuttryck är en del av socialt kön, som även omfattar exempelvis fritidsintressen, vilken roll man tar i grupper och olika förväntningar utifrån kön. Socialt kön kan även handla om hur andra uppfattar en. 

Kropp

Kropp handlar om inre och yttre könsorgan, könskromosomer och hormonnivåer, alltså utifrån om en har äggstockar, testiklar, snippa, snopp, högst nivåer av östrogen eller testosteron, XX- eller XY-kromosomer. Det handlar även om skäggväxt och annan kroppsbehåring samt hur ens bröstkorg ser ut. Rent kroppsligt finns det inte bara två kön, utan en mängd variationer. Samtidigt har läkarvetenskapen bestämt hur inre och yttre könsorgan ”ska” se ut och vilka kombinationer av hormoner och kromosomer som ska räknas till olika kön. Detta har skapat en norm för kroppar i fråga om medicinskt kön. 

Juridiskt kön

Juridiskt är det kön som står registrerat i folkbokföringen. Det står i passet och ibland på ens legitimation. Ens juridiska kön framgår också av personnumrets näst sista siffra. Juridiskt kön tilldelas vid födseln. Den som fått diagnosen transsexualism kan ansöka till Socialstyrelsens rättsliga råd om att ändra kön i folkbokföringen.

Vad är trans?

"Transperson" är ett paraplybegrepp som samlar en mängd identiteter, grupper och personer.  Gemensamt för transpersoner är att ens könsidentitet och/eller könsuttryck inte stämmer överens med det juridiska kön man blev tilldelad när man föddes.

Begreppet transpersoner inbegriper människor som vill förändra sin kropp och/eller ändra juridiskt kön (transsexuella och en del ickebinära personer), personer som inte är vare sig kvinna eller man (till exempel bigender, genderqueer, ickebinär, intergender), människor som använder kläder och andra attribut som brukar anses som typiska för ett annat kön än det man blivit tilldelad (crossdresser, transvestit) och personer som inte vill, kan eller tycker att det är viktigt att definiera sig i fråga om kön (till exempel agender, ickebinär, neutrois, nongender). Ibland räknas även artister som överdriver könskodade attribut när de uppträder (drag) in under transpersons-paraplyet. 

Könsidentitet är oberoende av sexuell orientering. Trans är alltså inte en sexuell läggning, utan transpersoner kan vara både hetro-, homo-  bisexuella eller ha någon annan sexuell läggning.

Andra sätt att vara trans

Det finns också många sätt att vara trans på som inte har tagits upp i denna text. Om man känner sig osäker på sin könsidentitet eller inte tycker att någon könsidentitetskategori passar på en själv så kan man också kalla sig transperson.

Könsdysfori och könsidentitetsutredning

Könsdysfori innebär att könsidentiteten inte överensstämmer med det kön som tilldelades vid födseln,  kroppsliga könsattribut eller vilket kön andra personer uppfattar en som - och att detta orsaker lidande. 

Många transpersoner, men inte alla, upplever könsdysfori.

Många transpersoner vill göra en könsidentitetsutredning för att en tillgång till könsbekräftande behandling som hormoner, kirurgi, röstträning och olika hjälpmedel. Även för att få ändra juridiskt kön och genomgå underlivskirurgi krävs också diagnosen Transsexualism. Könsbekräftande vård syftar till att en ska få en bättre överensstämmelse mellan sin könsidentitet, kropp och sociala kön. Alla transpersoner vill inte förändra sin kropp eller göra en könsidentitetsutredning, andra kan vilja genomgå vissa könsbekräftande åtgärder men inte andra.

Välkommen till oss!
Till Stockholms mansmottagning kan du vända dig om du har funderingar kring din könsidentitet eller om du önskar en remiss för könsidentitetsutredning. Alla transpersoner är också välkomna för testning eller andra sexuella besvär som vi behandlar.