Skriv ut den här sidan

Kön och trans

På den här sidan hittar du kort information och förklaringar till olika uttryck som gäller kön och trans. 

Kön kan betyda olika saker. Oftast menar man kategorierna man och kvinna, som kopplas samman med biologiska egenskaper, alltså könsorganen. Det vill säga penis, vagina, testiklar, äggstockar. Rent biologiskt finns det inte bara två kön (läs mer under rubriken Intersexualism nedan).

Man och kvinna är de två juridiska kön som finns i Sverige. Juridiskt kön är det som står registrerat i folkbokföringen, i din legitimation, och det framgår också av personnumret. I vissa länder, exempelvis Pakistan, Argentina, Tyskland och Sydafrika finns ett tredje juridiskt kön.

Könsidentitet innebär en persons upplevelse av vilket kön man är, och kan vara man, kvinna, både och, eller inget. Alla människor har själva rätt att bestämma över sin könsidentitet, och könsidentiteten kan förändras över tid.

Könsuttryck kan sägas vara det sätt som en person uttrycker kön på. Det kan till exempel vara genom kroppspråk, kläder, frisyr, accessoarer, röst eller annat. 

En person vars juridiska kön, biologiska kön, könsidentitet och könsuttryck hänger ihop kallas för Cis. Till exempel en person som föds med penis, ser sig själv som man och är registrerad som man i folkbokföringen.

Trans

Trans är förkortning för transperson. Det betyder en person som bryter mot normer kring kön, könsidentitet och/eller könsuttryck.

Trans har inte med sexuell läggning att göra utan handlar om könsidentitet. Som transperson kan man vara homosexuell, bisexuell, heterosexuell, asexuell, queer eller annat. Trans kan inbegripa transsexuella, intergenderpersoner, intersexuella och transvestiter.

Intergender

Intergender innebär en person som identifierar sig som mellan man eller kvinna eller inget av det. Det kan vara en person som känner sig som både man och kvinna (bigender) eller som inte känner sig som något kön alls (nongender/agender). Intergender handlar om könsidentiteten och inte om hur kroppen ser ut.

Intersexualism

Intersexualism är ett samlingsbegrepp för olika medicinska diagnoser. Ungefär 1 person av 1500 har någon form av intersexuellt syndrom.

Kortfattat innebär intersexualism ett medfött tillstånd där kromosomerna eller könsorganens utseende och utveckling inte följer den förväntade uppdelningen av man och kvinna. Alltså, när det biologiskt inte går att kategorisera en person som antingen man eller kvinna enligt samhällets normer för kön. 

Transgender

Transgender kan betyda olika saker. Det kan vara en person som vill korrigera sin kropp men som inte ser sig som transexuell. Det kan också vara någon som är transexuell men inte vill korrigera sin kropp.

Transgender kan också vara ett sätt att förhålla sig till sin könsidentitet eller sitt könsuttryck. På engelska betyder ”transgender” oftast transexuell.

Transsexualism

Transsexualism är då en person har en könsidentitet som inte överensstämmer med det juridiska kön som registrerades vid födseln. Ofta medför det en önskan om att vilja korrigera kroppen på något sätt så att den passar det självupplevda könet. Transsexualism är en medicinsk diagnos.

Transvestit

Transvestit innebär en person som på ett eller annat sätt använder sig av ett könsuttryck som vanligtvis tillskrivs det ”motsatta” könet. Det kan till exempel gälla kläder, accessoarer, röst och kroppsspråk.