مادۀ روغنکاری

 برای لغزندگی بهتر می توان از مادۀ روغنکاری استفاده کرد تا همخوابگی، جلق زدن یا استفاده از آلت مصنوعی لذتبخش تر شود. هنگام جماع مقعدی استفاده از مادۀ روغنکاری مهم است چون وقتی آدم حشری می شود مقعد بطور طبیعی نمناک نمی شود.   می توان قبل از کشیدن کاندوم روی آلت یک یا دو قطره مادۀ روغنکاری روی سر آلت چکاند. 

وقتی همراه با کاندوم از مادۀ روغنکاری استفاده می شود باید این ماده محلول در آب یا سیلیکون باشد.  تولیدات دارای چربی مانند روغن، وازلین یا کِرم پوست لاستیک را خراب کرده و باعث می شوند پاره شود. 

ماده های روغنکاری محلول در آب بعد از مدتی خُشک می شوند در حالیکه مواد روغنکاری دارای سیلیکون دوام بیشتری دارند و گرانتر هستند.  برخی از بازیچه های جنسی و آلت های مصنوعی دارای سیلیکون هستند که در مواد روغنکاری سیلیکون دار حل شده و از بین می روند.  برای اینگونه بازیچه ها بایستی از مواد روغنکاری محلول در آب استفاده کرد.

مواد روغنکاری ممکن است دارای بو و طعم باشند یا موادی داشته باشند که تأثیر گرم یا سرد کنندگی داشته باشند.  مواد روغنکاری دارای مادۀ افزایش دهندۀ گردش خون، و ماده روغنکاری دارای ماده بیحس کننده نیز وجود دارد که می تواند باعث تأخیر در انزال شود. 

اگر حساسیت وجود دارد یا پوست حساس است بهتر است از مواد روغنکاری سیلیکون دار بدون مواد اضافی کرد.  در اینصورت ریسک بروز واکنش های حساسیتی (آلرژیکی) نیز وجود نخواهد داشت.