غدۀ پروستات

 غدۀ پروستات از بهم پیوستن چندین غده تشکیل می شود و در اطراف قسمت بالای لولۀ ادراری، درست زیر مثانه قرار دارد. قسمت عقب غدۀ پروستات در مجاورت مقعد قرار دارد و آنرا می توان با لمس کردن دیوارۀ جلوئی راست روده لمس و معاینه کرد.  غدۀ پروستات سالم حدوداً به بزرگی یک گردو یا بلوط است، درد ندارد و  بافت تودۀ آن سفت، تقریباً شبیه یک مداد پاک کن است.  غدۀ پروستات مایعی ترشح می کند که با آب منی مخلوط می شود.  مایه ترشح شده از غدۀ پروستات حدود 20 تا 30 درصد آب منی را تشکیل می دهد.  غدۀ پروستات دارای بافت های ماهیچه ای نیز می باشد که هنگام اِنزال آب منی را به بیرون فشار می دهد. 

نقطۀ "جی" یا "پی"

غدۀ پروستات گاهی اوقات نقطۀ "جی" یا "پی" در مردان نامیده می شود که نقطه ای دارای تحریکات جنسی (اروتیک) است و درصورت تحریک می تواند احساس لذت یا اورگاسم ایجاد کند.  بنظر بسیاری از افراد ماساژ غذۀ پروستات هنگام همخوابگی لذتبخش است. غدۀ پروستات را می توان از طریق مقعد، مثلاً با انگشتان تحریک کرد، این غده چند سانتیمتر بالاتر و نزدیک کیسۀ بیضه ها قرار دارد.  وقتی فرد از لحاظ جنسی تحریک شود غدۀ پروستات متورم می شود و به آسانی می توان آنرا لمس کرد.  اگر غدۀ پروستات با ملایمت فشار داده شود ممکن است احساس شود که خودش را منقبض می کند، یا انگار چیزی از آلت تناسلی خارج می شود.  با تحریک غدۀ پروستات تولید مایع اولیه منی (مذی) آغاز می شود.  با تمرین بهم کشیدن (جمع کردن) مقعد می توان غدۀ پروستات را ماساژ داد و تحریک غدۀ پروستات می تواند احساس اوج لذت جنسی (اورگاسم) را تشدید کند.   برخی از افراد از نوع بخصوصی اورگاسم موسوم به "اورگاسم پروستاتی" صحبت می کنند.