بهداشت

 برای تمیز نگهداشتن آلت مردانه کافی است یکبار در روز آنرا با آب ولرم بشوییم.  اگر اغلب خود را بشوییم یا از صابون استفاده کنیم پوست براحتی خُشک می شود و می خارد.  برای جلوگیری از تحریکات غیرضروری آلت هنگام شستشو موارد زیر را رعایت کنید:

اگر آلت دارای پوست حشفه (ختنه نشده) است پوست را به عقب بکشید

قسمت داخلی پوست حشفه و نوک آلت را با آب ولرم بشویید یا دوش بگیرید.

با انگشتان خود حشفه و پوس انرا کمی بمالید تا چرک و پنیرک قدیمی برطرف شود.

از صابون استفاده نکنید. اگر اغلب از صابون استفاده کنید خطر بروز التهابات پوستی افزایش می یابد.  صابون همچنین حفاظت طبیعی که در برابر باکتری ها و قارچ وجود دارد را نیز از بین می برد.  

جوش

علت بروز جوش و نقطه های سُرخ رنگ روی آلت و حشفه ممکن است این باشد که فرد خود را بیش از حد می شوید.    بروز جوش و نقطه های سُرخ رنگ علامت آنست که بایستی از بکار بردن صابون خودداری کرد.  اگر پوست خُشک است می توان آلت را با روغن غیر معطر چرب کرد.  قبل از بکاربردن کِرِم یا پماد برای برطرف کردن جوش پوستی اول مشورت کنید.