علائم بیماری مقاربتی

 مهم است بخاطر داشته باشید که یک فرد ممکن است بدون داشتن علائم بیماری به یک  بیماری مقاربتی مبتلا باشد، یعنی مورد بخصوصی دیده یا احساس نمی شود.  در اینجا می توانید چندین علائم عادی بیماری های مقاربتی را بخوانید.

سوزشدرد، تیرکشیدن یا احساس سوزش هنگام ادرار کردن.  توجه! اگر گاهی اوقات هنگام ادرار کردن احساس سوزش کنید در اغلب موارد هیچگونه خطری ندارد و به علت بیماری مقاربتی نیست.  گاهی اوقات ممکن است پس از اِنزال یا اگر مدت زیادی ادارار نکرده باشید، یا اگر ادرار خیلی غلیظ باشد، سوزش احساس کنید.  ناراحتی هنگام ادرار کردن ممکن است به مشکل غدۀ پروستات هم بستگی داشته باشد.

خارش در آلت تناسلی مرد، در لولۀ ادرار، اطراف آلت یا مقعد. توجه! خارش روی یا در اطراف آلت می تواند علامت التهاب پوستی یا اگزما باشد و هیچ ربطی به بیماری مقاربتی نداشته باشد.  خارش اطراف مقعد می تواند بنوبۀ خود به بواسیر یا  التهاب پوستی بستگی داشته باشد.

زخم یا تاول روی یا اطراف آلت یا مقعد. توجه!  گاهی اوقات پس از همخوابگی یا خود ارضاعی زیاد ممکن است زخم بوجود آید و هیچ ربطی به بیماری مقاربتی نداشته باشد.  شکاف و خونریزی از مقعد هم می تواند بعلت بواسیر باشد. 

ترشحاتیعنی مایعی که ادرار ، اِنزال یا مایع اولیه (مذی) نباشد و از آلت یا مقعد ترشح شود.  

زگیل روی یا اطراف آلت یا مقعد. 

درد عمومی در ناحیۀ آلت تناسلی. توجه! درد در ناحیۀ آلت تناسلی ممکن است بعلت ناراحتی بیضه ها یا غدۀ پروستات باشد.  

تورم غدد لنفاوی در کشالۀ ران.