(مشکل شق شدن آلت تناسلی (نعوظ

 مشکل شق شدن آلت تناسلی بخشی از زندگی است.  یعنی شق کردن آلت تناسلی دشوار است یا نمی توان در مدتی که آدم میل جنسی احساس می کند آلت را شق نگهداشت. همۀ مردها هر از گاهی با مشکل شق کردن مواجه می شوند.  اغلب مشکل شق شدن آلت وقتی بروز می کند که با دیگری همخوابگی داریم ولی این مشکل گاهی نیز هنگام خود ارضاعی بروز می کند.  وقتی مشغول همخوابگی هستیم اغلب میزان شق بودن آلت کم و زیاد می شود.  آلت ممکن است مدتی شق نباشد و بعداً دوباره شق شود.  گاهی اوقات هم اصلاً شق نمی شود. 

برای شق شدن آلت در درجۀ نخست باید میل جنسی وجود داشته باشد.  همچنین مهم است که آدم اِسترس نداشته باشد و آرام باشد.  نگرانی، اِسترس و توقع عمل جنسی عالی می تواند فرد را عصبی طوری که این بنوبۀ خود باعث شود شق کردن و شق نگهداشتن آلت مشکل تر شود.  برای بسیاری از مردان تجربۀ شق ناقص بسیار ناراحت کننده است.  آنها ممکن است نگران باشند که مبادا دوباره تکرار شود، که باعث می شود جسم عصبی شده و شق کردن دشوار شود. این به یک دور باطل تبدیل می شود.

دشواری شق شدن آلت هم علت های پزشکی و هم علت های روحی و فرهنگی دارد.  بیماری های قلب و عروق، مغز و اعصاب و غدد درونریز چند مثال برای علت های پزشکی هستند.  همین امر در مورد برخی از داروها نیز صِدق می کند.  اِسترس، اضطراب برای عمل جنسی عالی، مشکلات در روابط و افسردگی از عوامل عادی مشکل شق شدن آلت هستند.  پیش فرضها و ارزش های مربوط به چگونگی همخوابگی نیز تأثیر زیادی روی شق شدن آلت دارند.  اغلب مشکلات شق شدن آلت ناشی از مجموعه ای از علت های پزشکی، فرهنگی و روحی است.  گاهی اوقات یکی از این جنبه ها بارز تر است.  درمان این مشکل می تواند دارویی، روانشناختی یا برمبنای اطلاع رسانی باشد.  عادی ترین روش درمان تلفیقی از این شیوه هاست. 

اگر فرد دارای شریک زندگی است، اغلب حرف زدن در مورد این مشکل کمک می کند.  مشکل شق شدن آلت نبایستی باعث شود آدم از داشتن یک زندگی جنسی فعال خودداری کند.  می توان بدون شق کردن آلت، مثلاً با بوسیدن، لمس کردن یکدیگر، خود رضاعی باهم یا از طریق عمل جنسی دهانی نیز همخوابگی کرد. 

داروهای مختلفی وجود دارند که گفته می شود به مشکل شق شدن آلت کمک می کنند.  این داروها ممکن است بر روی شق شدن آلت تأثیری داشته باشند ولی میل جنسی را افزایش نمی دهند.  از اینرو میل جنسی شرط لازم کارکرد قرص است.

با تغییر عادات خود، مثلاً ترک دخانیات، خودداری از نوشیدن مشروبات الکلی و  استروئیدهای آنابولیک،کاهش اِسترس در زندگی و داشتن نظارت بر قند خون برای افراد مبتلا به دیابت (مرض قند) نیز می تواند روی قدرت شق کردن آلت تأثیر بگذارند. 

وسایل کمکی جنسی مانند استفاده از حلقۀ آلت تناسلی می تواند به شق نگهداشتن آلت کمک کند.  

برای درمان و گفتگو در مورد مشکل شق شدن آلت تناسلی می توانید به ما مراجعه کنید.