جلق زدن

 جلق زدن یعنی ایجاد لذت جنسی با لمس کردن بدن خود، به عبارت دیگر خود ارضاعی کردن.

جلق زدن می تواند لذتبخش باشد.  این یک امکان جنسی محسوب می شود نه یک مشکل جنسی.  برای اغلب مردان آلت تناسلی عضوی از بدن است که بیشترین لذت جنسی را به آنها می دهد، ولی می توان هرجای بدن را که احساس خوبی به آدم می دهد را نیز لمس کرد.  فواصل دفعات خود ارضاعی در هر فردی متفاوت است.  برخی از افراد چندین مرتبه در روز جلق می زنند، سایرین فقط هر از گاهی اینکار را می کنند.  بعضی ها هم اصلاً خود ارضاعی نمی کنند.

ممکن است نگران باشید که جلق زدن خطرناک است و در اینصورت این نگرانی به یک مشکل تبدیل شود.  جلق زدن خطرناک نیست. گاهی اوقات شنیده اید که خود ارضاعی می تواند باعث بد شدن دید چشم یا مبتلا شدن به بیمار ی های مختلف شود.  این اصلاً حقیقت ندارد.  از خود ارضاعی مریض نمی شویم.   اینکار هیچگونه "عوارض جانبی" ندارد.  برعکس. خود ارضاعی کاری است که اغلب حال آدم را خوب می کند و شیوه ای برای آشنا شدن با جسم خود است.  خود ارضاعی شیوه های بسیار مختلفی دارد.  برای پیدا کردن شیوه ای که برای یکنفر لذتبخش باشد بایستی روش های مختلف را امتحان کرد.

با کمال میل می توانید از ما در مورد خود ارضاعی سول کنید