کیسۀ بیضه ها را معاینه کنید

 خوب است خودتان کیسۀ بیضه ها و تخم ها را معاینه کنید تا یاد بگیرید بیضه ها معمولاً چگونه احساس می شوند.  اینکار باعث می شود تغییرات احتمالی زودتر کشف شوند.  ساده ارین راه معینۀ بیضه ها در حالت ایستاده است و خوب است اینکار در جایی گرم و  بدون اِسترس، مثلاً  در حمام انجام شود.  گرما باعث می شود کیسۀ بیضه ها بزرگتر شود و راحت تر بتوان بیضه ها را لمس کرد.

این طوری انجام دهید:

کیسۀ بیضه ها را با دست بلند کنید و بگذارید در یک دست آرام قرار گیرد

با انگشتان دست دیگر، مثلاً انگشت شست، انگشت اشاره و انگشت وسط

با احتیاط بیضه ها را به نوبت فشار دهید و لمس کنید

این معاینه را با لمس کردن تمامی کیسۀ بیضه خاتمه دهید.

بیضه ها بایستی نرم، کمی لغزنده و یکسان و صاف باشند.  اندازۀ بیضه ها اغلب باهم فرق می کند و معمولاً بیضۀ چپ بزرگتر است و کمی پایین تر از بیضۀ راست قرار می گیرد. در این معاینه با لمس کردن به دنبال غده ها، تغییرات و تورم بگردید.  غده های کوچک اغلب بی خطر هستند ولی اگر به موردی برخورد کردید که شکل و اندازۀ آن تغییر می کند بایستی به خدمات درمانی مراجعه کنید. اگر بیضه در د کند و گرم باشد می تواند علامت التهاب باشد.

دکتر یا پرستار بیضه ها، غدد فوق بیضوی و مجرای آب منی و رگهای خونی کیسۀ بیضه ها را لمس و معاینه می کند. ممکن است آزمایش ادرار و معاینۀ سونوگرافی هم لازم باشد.