آلت تناسلی مرد

 شکل ظاهری، اندازه و فُرم آلت تناسلی مرد در همه متفاوت است.  تفاوت های میان طول، قطر آلت های مختلف در درجۀ اول در حالت تحریک نشده بسیار زیاد است.  آلت های کوچکتر اغلب در حالت نعوظ (خیزش) بزرگتر می شوند در حالیکه آلت های بزرگتر کمتر درشت می شوند.  اغلب آلت ها به یک طرف خمیدگی دارند.  خمیدگی آلت به هر طرف که باشد در موفقیت برای همخوابگی تأثیری ندارد.  اگر خمیدگی آلت بسیار شدید باشد و همخوابگی دشوار یا دردناک باشد می توان برای درمان کمک گرفت.

پوست حشفه

حشفه اولین قسمت آلت است که از بدو تولد روی آن پوشیده از پوست حشفه است. آلت ممکن است خنته شده باشد، یعنی تمام یا قسمتی از پوست حشفه برداشته شده باشد.  ختنه ممکن است بنابر دلایل پزشکی، دینی/ مذهبی یا فرهنگی انجام شود.  اگر مثلاً پوست حشفه تنگ باشد می توان یک ختنۀ پزشکی انجام داد.  تنگی پوست حشفه یعنی اینکه نتوان پوست حشفه را عقب کشید یا اینکار است.  این امر باعث می شود رعایت بهداشت آلت مشکل شود.  پوست حشفه ممکن است وقای آنرا به عقب می کشیم زیر حشفه گیر کند.  تنگ بودن پوست حشفه ممکن است هنگام همخوابگی یا جلق زدن درد ایجاد کند. 

رَسَن

زیر حشفه یک رَسَن وجود دارد. کار رَسَن این است که ارتعاشات میان دستۀ آلت را به حشفه انتقال دهد که یکی از شیوه های بسیار انزال (خارج شدن آب منی) است.  رَسَن مانند سایر قسمت های پوست آلت خاصیت ارتجاعی ندارد و در اطراف آن رشته های بسیار عصب و رگهای خونی قرار دارند.   گاهی اوقات ممکن است رَسَن کوتاه باشد و درد ایجاد کند، یا هنگام همخوابگی یا جلق زدن خونریزی کند.  پاره شدن رَسَن خطرناک نیست و اغلب خود به خود خوب می شود.  اگر رَسَن کوتاه باشد ممکن است وقتی فرد شق می کند حشفه کمی بطرف پایین خم شود.  اگر رَسَن خیلی کوتاه باشد می توان طول آنرا با یک عمل جراحی ساده و سریع زیادتر کرد. 

خال و جوش

روی آلت و همچنین بیضه ها کیسه های مو و غدد چربی وجود دارند که ممکن است مانند خال و جوش بنظر برسند.  کیسه های مو و غدد چربی در تمام بدن وجود دارند ولی روی آلت و بیضه ها واضح تر به چشم می خورند چون در آنجا چربی زیر پوست وجود ندارد.  غدد چربی تولید چربی می کنند که پوست را روغنکاری کرده و از خُشک شدن آن جلوگیری می کنند.  چربی پوست ممکن است سفید یا زردرنگ باشد و گاهی اوقات به آن (smegma) "پنیرک" گفته می شود.  در اطراف حشفه ممکن است لایه های پوست وجود داشته باشند که به آن (penila papler) "پوست تیغی حشفه" گفته می شود که بی خطر است.