(خیزش (نعوظ

 شق کردن یا خیزش (نعوظ) کلمه ای است که برای سفت شدن آلت مرد بکار برده می شود.  آلت مرد از سلول های متورم شونده تشکیل شده که خون در آنها جمع می شود و آنها را متورم می کند، یعنی این عمل هنگام شق کردن صورت می گیرد.  سلول های متورم شونده کمی در داخل بدن ادامه می یابند که آنها را می توان در ناحیۀ میان بیضه ها و مقعد لمس کرد.  یعنی آلت مرد ماهیچه ای نیست و نمی توان آنرا تمرین داد یا کشید تا بزرگتر شود.  وقتی آلت شق می شود ممکن است به یک طرف خمیدگی داشته باشد ولی ممکن است راست هم باشد.

افکار و خواب های سکسی، یا انگیزنده های مختلف مانند رایحه ها، مزه ها یا تصاویر می توانند باعث شق شدن آلت شوند. اگر آلت لمس شود یا با آن جلق زده شود یا در معرض ارتعاشات قرار گیرد نیز شق می شود.  طی شب ممکن است 4 تا 6 مرتبه شق کنیم که بدن آنرا بطور اتوماتیک انجام می دهد.