غدۀ پروستات را معاینه کنید

 اگر غدۀ پروستات دچار ناراحتی یا مشکلی است می توان آنرا معاینه کرد.  دکتر یا پرستار یک انگشت خود را چند سانتیمتر درون مقعد فرو می کند ئ اندازه، بافت توده و دردناک بودن آن یا وجود غده در آنرا معاینه می کند.  سپس اگر غدۀ پروستات به معاینات دقیقتر نیاز داشته باشد می توان آزمایش خون موسوم به آزمایش پی.اس.آ (PSA) انجام داد. 

التهاب غدۀ پروستات

هنگام التهاب غدۀ پروستات که به آن "پروستاتیت" گفته می شود، غدۀ پروستات متورم شده و بافت تودۀ آن نرمتر شده و درد می کند. درد غدۀ پروستات ممکن است بطرف قسمتهای داخلی ران و کیسۀ بیضه ها تیر بکشد و نشیتن هم دردناک شود.  گاهی اوقات ممکن است ادرار کردن مشکل شود یا مجبور شویم به دفعات بیشتری از معمول ادرار کنیم.  همچنین ممکن است اِنزال با درد همراه شود و در ناحیۀ میان کیسۀ بیضه ها و مقعد درد احساس کنیم.

التهاب پروستات اغلب با داروی آنتی بیوتیک مداوا می شود.  ناراحتی التهاب پروستات را می توان با گرم نگهداشتن ناحیۀ آلت تناسلی، اِنزال مرتب و منظم و تحریک پروستات از طریق ماساژ غدۀ پروستات تخفیف داد و پیشگیری کرد.  همچنین ممکن است خوب باشد از بروز یبوست نیز جلوگیری شود تا مدفوع به غدۀ پروستات فشار نیاورد.

بزرگ شدن غدۀ پروستات

غدۀ پروستات با بالا رفتن سن بزرگ می شود.  بزرگ شدن غدۀ پروستات امری عادی است و سرطان محسوب نمی شود.  وقتی غدۀ پروستات بزرگ شود به لولۀ ادرار فشار می آورد و خروج ادرار را دشوار می کند.  معمولاً شعاع ادرار ضعیف تر شده یا تخلیۀ کامل مثانه دشوار می شود.  همچنین ممکن است مجبور شویم دفعات بیشتری ادرار کنیم و شب هنگام بیدار شویم که به توالت برویم.

همۀ مردانی که غدۀ پروستات شان بزرگ می شود به درمان نیاز ندارند ولی اگر فرد دچار ناراحتی شود دارو وجود دارد که کمک می کند.  اگر ناراحتی شدید باشد می توان غدۀ پروستات را با عمل جراحی کوچکتر کرد.