بیماری های مقاربتی

 بیماری های مقاربتی یا عفونت هایی که از طریق همخوابگی سرایت می کنند بیماری هایی هستند که از طریق انواع اعمال جنسی شیوع می یابند. بیماری های مقاربتی مختلف به شیوه های متفاوت سرایت می کنند و سهولت سرایت آنها مختلف است.  مشکل است میزان خطر ابتلاء یا سرایت دادن یک بیماری مقاربتی را گفت، چون آدم اغلب چندین نوع عمل جنسی را در یک وحله انجام می دهد. 

وقتی مایعات بدن با مُخاط ها در تماس قرار می گیرند یا مُخاط ها باهم تماس داشته باشند بیماری های مقاربتی سرایت می کند.  مایعات بدن که می توانند بیماری های مقاربتی را سرایت دهند عبارتند از اِسپرم، آب اولیه (مذی)، ترشحات واژن و گاهی نیز خون. مُخاط ها در مدخل خروجی لولۀ ادرار، در قسمت داخلی پوست حشفه، مقعد، واژن، دهان، گلو و چشمها وجود دارند.   بطور کلی می توان گفت که بیشترین خطر ابتلاء به بیماری های مقاربتی در جماع واژنی یا مقعدی بدون استفاده از وسایل محافظتی وجود دارد.  ولی از طریق سکس دهانی، سکس لمسی، سکس مالیدنی یا از طریق بازیچه های سکس هم می توان به بیماری های مقاربتی مبتلا شد. 

برخی از بیماری های مقاربتی گاهی اوقات فقط کمی ناراحتی ایجاد می کنند یا اصلاً  ایجاد نمی کنند. بنابراین اگر فردی به شیوۀ دارای خطر برای سرایت همخوابگی می کند خوب است آدم خود را مرتباً تِست کند و معاینه شود.  اگر به یک بیماری مقاربتی مبتلا شوید احتمال ابتلاء به سایر بیماری های مقاربتی و اچ.آی.وی (ایدز) هم بیشتر می شود.