روابط

 روابط عشقی در زندگی نقش محوری دارد.  روابط عشقی منبع آسایش، محبت، صمیمیت، و  شور و شوق است.  ولی می تواند رنج دهد و درد نیز ایجاد کند. 

در جامعۀ امروزی زوج بودن یک نورم قوی محسوب می شود.  یعنی اینکه از همه انتظار می رود دوتایی زندگی کنند.  ولی شیوه های دیگری نیز برای روابط عشقی  وجود دارد؛ چند همسری، زندگی چند نفری، آنارشیسم در روابط و روابط آزاد چند نمونه از این شیوه هاست.

دلایل بسیاری وجود دارد که آدم بخواهد در مورد روابط عشقی خود صحبت کند.  گاهی اوقات موضوع به میل جنسی یا توانایی همخوابگی، و در سایر موارد به عشق و کمبود عشق بستگی دارد.

به ما می توانید مراجعه کرده در مورد روابط عشقی خود صحبت کنید.

 

ناموس

در همۀ جوامع و گروهها نورم، مقررات و پیش فرض هایی در مورد روابط جنسی و زناشوئی وجود دارد.   این امر جوامع و گروههایی که ناموس در آنها اهمیت بسیار زیادی دارد را نیز شامل می شود.  برخی از این نورم ها در قوانین تصریح می شوندف مثلا اینکه چگونه تشکیل خانواده باید بدهیم.  سایر نورم ها نانوشته هستند.  اینها مقررات و پیش فرض هایی هستند که در این رابطه می توانند بوجود آیند و تفکرات شدید ناموسی می تواند زندگی افراد را محدود کند.  مثلاً اینکه با چه کسی حق داریم همخوابگی یا ازدواج کنیم. 

گاهی اوقات ممکن است نورم های ناموسی برای زنان و دختران بسیار شدید و ظالمانه تلقی شوند، ولی این نورم ها می توانند برای مردها و افراد "ترنس" نیز محدود کننده باشند.  زمینه ای بسیاری وجود دارد که با یک دیدگاه ناموسی می توانند گناه آلود، بی آبروئی و ممنوع محسوب شوند.  اگر فردی انتظارات و توقعات موجود در افکار ناموسی را رعایت نکند ممکن است در معرض قرار بگیرد و حالش بد شود. 

اگر در مورد ناموس سوالاتی دارید، خود را تحت تهدید احساس می کنید یا نمی دانید چگونه از عُهدۀ وضعیتی که در آن قرار دارید یرآیید، با کمال میل برای گفتگو با ما تماس بگیرید.  

 

خشونت و اجبار جنسی

سرشت جنسی اغلب منبع لذت بردن است.  ئ=ولی در برخی موارد می توان از سرشت جنسی بعنوان یک ابزار قدرت تخریبی استفاده کرد.  سرشت جنسی برای بسیاری از افراد مهمترین مکنونات درونی انسان محسوب می شود.  از اینرو اگر به سرشت جنسی کسی تعرض شود ممکن است باعث ضربۀ روحی بزرگی شود.

خشونت جنسی هم در روابط همجنسگرایانه و هم در روابط دگرجنسگرایانه وجود دارد و می تواند شامل موارد بسیار زیادی باشد.  یعنی کسی را که میل ندارد به اعمال جنسی وادار کرد، از اصرار در همخوابگی گرفته تا تجاوز به عُنف.  همچنین می تواند بصورت مجبور شدن به دیدن اعمال مختلف جنسی یا گرفتن عکس و فیلم جنسی خلاف میل خود باشد.  اغلب تعرض های جنسی در روابط نزدیک یا بین آشنایان صورت می گیرد. 

اگر مورد خشونت و جبر جنسی قرار گرفته اید می توانید برای حمایت و گفتگو به ما مراجعه کنید.